Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

stonedinparadise

Wstajesz i czujesz się jak gówno, patrzysz w lustro, wyglądasz jak gówno, kładziesz spać – nadal gówno. I tak every-kurwa-single-day. Jesień to okres, w którym perfekcyjnie władam językiem desperando – nadużywam partykuły nie z czasownikami, rozkoszuję się kropkami nienawiści, stawiam na zbyt mocną artykulację. Dajcie mi tu gieroja, który robi to lepiej ode mnie. Leżeć cały dzień w łóżku, jaka to oszczędność czasu. Brak akcji. Trzydziesty dzień z rzędu biomet niekorzystny, czarne chmury. To się zdarza w dzisiejszym świecie, serio. Są oni, jesteś ty. Chlastam się smutnymi piosenkami, dostrzegam zewsząd niemiłość, chowam pod kołdrę z prawdziwego pierza, dziś już nikt takich nie robi. Z chęcią podpowiem, jak na pięć sposobów spieprzyć ciasto, ale nie powiem ci, jak żyć. Bo otóż skończyła mi się ochota na egzystencjalną łobuzerkę. I mówię do swojej głowy, weź chodź, abdykujmy.

Czekam aż wszystko minie, bo właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.

— W.Kuczok
Reposted frompartyhard partyhard viathereisnogod thereisnogod

June 09 2015

stonedinparadise
5836 e083
Reposted fromDarjeling Darjeling viaprywatnosc prywatnosc
stonedinparadise
Twoje nagie ciało powinno należeć tylko do tego, który kocha się w Twojej nagiej duszy.
— Charlie Chaplin.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaprywatnosc prywatnosc

June 08 2015

stonedinparadise
stonedinparadise
6600 f749 500
stonedinparadise

June 07 2015

stonedinparadise
stonedinparadise
6828 5661
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafascinated fascinated
stonedinparadise
8449 f57c
ukroję sobie kawałek
Reposted fromusual usual viafascinated fascinated
stonedinparadise
Reposted frompeper peper viafascinated fascinated
stonedinparadise
0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viafascinated fascinated
stonedinparadise
1935 afaf
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viafascinated fascinated
stonedinparadise
0144 ad1f
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viafascinated fascinated
stonedinparadise
6593 b9dd
Reposted fromintrigante intrigante viafascinated fascinated
stonedinparadise
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viafascinated fascinated
5454 797d
stonedinparadise
7184 c901
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viafascinated fascinated
stonedinparadise
stonedinparadise
2521 0c0c
Reposted fromLotte Lotte viafascinated fascinated
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl