Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

stonedinparadise
Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to
— Artur Rojek
Reposted fromapeee apeee viathereisnogod thereisnogod

June 23 2015

stonedinparadise
1142 a215 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafilology filology
stonedinparadise
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatoc toc
stonedinparadise
3214 ced0
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatoc toc
stonedinparadise
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaolvido olvido

June 21 2015

stonedinparadise
0486 4b0f
Reposted frommidorimizu midorimizu vialittleasia littleasia
stonedinparadise
4205 1bfe
Reposted fromadaprzygoda adaprzygoda vialittleasia littleasia
4278 5065

pocahoass:

Me in pretty much every social event

Reposted fromwestwood westwood vialittleasia littleasia
stonedinparadise
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun vialittleasia littleasia
5822 fe30
stonedinparadise
Reposted fromkattrina kattrina vialittleasia littleasia
stonedinparadise
3167 07a2
paradise
Reposted fromzuzannag zuzannag vialittleasia littleasia
8366 8440 500
Reposted fromKZavi KZavi vialittleasia littleasia
stonedinparadise
9625 62f0 500
Reposted fromhellsinki hellsinki vialittleasia littleasia
stonedinparadise
7457 483f
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialittleasia littleasia
6598 ec01
Reposted fromwyliczanka wyliczanka vialittleasia littleasia
stonedinparadise
4517 b935
0479 86ae
Reposted fromsiseniorita siseniorita vialittleasia littleasia

June 12 2015

stonedinparadise
Mężczyźni nie lubią artystów, bo artyści nie są mężczyznami. To właśnie zawsze zbliżało ich do kobiet, niestety.
— Sławomir Mrożek, Tango (1964)
Reposted frompeper peper viaobtusus obtusus
stonedinparadise
7060 6009
Reposted fromadamkrk adamkrk viaobtusus obtusus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl