Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viathereisnogod thereisnogod
9165 4da8 500
Reposted frombwana bwana viathereisnogod thereisnogod
9165 4da8 500
Reposted frombwana bwana viathereisnogod thereisnogod
stonedinparadise
3723 b2c8 500
Reposted fromrol rol viafilology filology
stonedinparadise
8275 dffc 500
Reposted fromfilology filology viathereisnogod thereisnogod
stonedinparadise
7535 9822
Reposted fromSuuoon Suuoon viathereisnogod thereisnogod
stonedinparadise
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viafilology filology
stonedinparadise
4874 7abd
Reposted frommartynkowa martynkowa viathereisnogod thereisnogod

May 16 2015

stonedinparadise
1552 2e6d 500
Reposted fromrol rol viathereisnogod thereisnogod
stonedinparadise
2872 36cc
Reposted fromshepard shepard viathereisnogod thereisnogod
stonedinparadise
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viathereisnogod thereisnogod

May 13 2015

stonedinparadise
6872 f44e
J. A.

May 10 2015

stonedinparadise
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaolvido olvido

May 08 2015

7303 554e

kate-vega:

bankston:

Young Colin Firth.

speechless

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viathereisnogod thereisnogod

May 07 2015

stonedinparadise
We are dying from overthinking. We are slowly killing ourselves by thinking about everything. Think. Think. Think. You can never trust the human mind anyway. It’s a death trap.  
— Anthony Hopkins
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayourheartbeat yourheartbeat
stonedinparadise
2480 2a3c
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski viaigafiga igafiga
stonedinparadise
Zepsułam się, nie dogadamy się, nie dam nic, nic dzisiaj nie powiem, nie będzie ze mną reakcji, przepraszam, niby mi przykro, ale przykro mi wcale, bo nie czuję nic, proszę próbować później, może jeszcze później, może kiedyś, nic nie zrobię, dzisiaj nie mój dzień, zresztą, nie posiadam żadnych dni na własność.
— magdanazimno.be
Reposted fromnowaczi nowaczi viaigafiga igafiga
stonedinparadise
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaigafiga igafiga
stonedinparadise
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafilology filology
stonedinparadise
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viafilology filology
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl