Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

stonedinparadise
8713 0c88 500

1x04 Naked

Reposted fromtwice twice viafascinated fascinated
stonedinparadise
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viafascinated fascinated
stonedinparadise
1141 bf2c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatoc toc

June 05 2015

stonedinparadise
8759 a6b4
Reposted frompollywood pollywood viatoc toc
stonedinparadise
9122 ace4 500
Karpowicz "Ości" 3
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatoc toc

June 02 2015

stonedinparadise
Give me coffee to change the things I can change and wine to accept the things I can’t.
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viathereisnogod thereisnogod
stonedinparadise
6349 34d5 500
Reposted fromgrayowl grayowl viathereisnogod thereisnogod

May 31 2015

stonedinparadise
stonedinparadise
0729 b621 500
Reposted fromnihilarian nihilarian viafilology filology
stonedinparadise
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaolvido olvido

May 29 2015

stonedinparadise
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer viaolvido olvido
stonedinparadise
9248 4a53
Reposted fromthereisnogod thereisnogod
stonedinparadise
Bo kobiety najczęściej wiedzą dokładnie, czego chcą, po pierwszym seksie. Wszystko albo nic. A tak naprawdę to wiedzą to już po pierwszym pocałunku. Prawda?
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromkarosia karosia viathereisnogod thereisnogod
stonedinparadise
Bo kobiety najczęściej wiedzą dokładnie, czego chcą, po pierwszym seksie. Wszystko albo nic. A tak naprawdę to wiedzą to już po pierwszym pocałunku. Prawda?
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromkarosia karosia viathereisnogod thereisnogod
stonedinparadise
5818 be7d 500
chaos. i moje paranoje.
Reposted fromoutcat outcat viathereisnogod thereisnogod

May 28 2015

stonedinparadise
"A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako."
-Maciej Stuhr
Reposted fromalexandra93 alexandra93 viaolvido olvido

May 25 2015

stonedinparadise
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia.
Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice, ponieważ (…) są po prostu sobie przeznaczone.
— Grey's Anatomy, sez. V, odc. 8
Reposted fromsummerkiss summerkiss viathereisnogod thereisnogod
Im więcej ktoś wie, tym bardziej nie powiodło mu się w życiu.
— Umberto Eco ‘Temat na pierwszą stronę’ (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaolvido olvido
stonedinparadise
6041 22e3
"Jedyny przyzwoity zwyczaj,  którego należy bronić stanowczo to obyczaj czytania. "
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viafilology filology
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl